Health Blogs

Bumrungrad mở Trung tâm Y học Thể thao và Khớp – mang lại dịch vụ chăm sóc khớp toàn diện và y học thể thao để trở thành đơn vị dẫn đầu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Bumrungrad mở Trung tâm Y học Thể thao và Khớp – mang lại dịch vụ chăm sóc khớp toàn diện và y học thể thao để trở thành đơn vị dẫn đầu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad đã công bố khai trương Trung tâm Y học Thể thao và Khớp - cung cấp lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với tầm nhìn của mình là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Đọc thêm >
Chủ đề: Chống lại điều không nghĩ đến: Đối mặt với bệnh tật với niềm hy vọng lan tỏa
Chủ đề: Chống lại điều không nghĩ đến: Đối mặt với bệnh tật với niềm hy vọng lan tỏa

Chủ đề: Chống lại điều không nghĩ đến: Đối mặt với bệnh tật với niềm hy vọng lan tỏa

Đọc thêm >
Phẫu thuật với trợ giúp của robot được sử dụng rộng rãi hơn trong điều trị ung thư hệ thống tiết niệu
Phẫu thuật với trợ giúp của robot được sử dụng rộng rãi hơn trong điều trị ung thư hệ thống tiết niệu

Phẫu thuật với trợ giúp của robot được sử dụng rộng rãi hơn trong điều trị ung thư hệ thống tiết niệu

Đọc thêm >
Truy tìm sự đột biến: Câu chuyện từ phòng xét nghiệm
Truy tìm sự đột biến: Câu chuyện từ phòng xét nghiệm

“Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để xác định chính xác đột biến ung thư một cách nhanh nhất. Việc kê đúng thuốc và kịp thời cho bệnh nhân phụ thuộc vào điều này. Chúng tôi đảm bảo rằng các phòng thí nghiệm của chúng tôi có các thiết bị tốt nhất và mới nhất, giúp chúng tôi có được kết quả nhanh hơn so với việc gửi mẫu đến các phòng thí nghiệm bên ngoài."

Đọc thêm >