Chứng nhận và Giải thưởng đạt được

Chứng nhận và Giải thưởng đạt được


Các công nhận của Bumrungrad về Chất lượng và An toàn

 

Tại Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad, chúng tôi cố gắng cải thiện sức khỏe của cộng đồng và hơn thế nữa bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới, nghiên cứu và điều trị tiên phong. Trong những năm qua, Bumrungrad đã được công nhận vì những nỗ lực trong việc theo đuổi chất lượng, sự đổi mới và xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y học. Sau đây là một số ghi nhận gần đây hơn của chúng tôi:

 

Bệnh viện số 1 ở Thái Lan và là 1 trong 200 bệnh viện hàng đầu thế giới

 

Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad đã được xếp hạng là bệnh viện tốt nhất ở Thái Lan năm thứ hai liên tiếp bởi Newsweek (World’s Best Hospitals 2022 - Thailand). Bumrungrad cũng là bệnh viện Thái Lan duy nhất trong danh sách Bệnh viện Tốt nhất Thế giới năm 2022 - xếp hạng 150 bệnh viện tốt nhất trên thế giới.

 

Để biên soạn danh sách, một hội đồng chuyên gia y tế quốc tế đã phân tích ba lĩnh vực dữ liệu chính: 1) Thông tin thu thập từ cuộc khảo sát trực tuyến với hơn 80.000 chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ 2.200 bệnh viện ở 27 quốc gia 2) Dữ liệu trải nghiệm của bệnh nhân 3) KPI của bệnh viện, trong đó bao gồm chất lượng điều trị, an toàn cho bệnh nhân, vệ sinh bệnh viện và số lượng bác sĩ và y tá giám sát từng bệnh nhân.

 

Newsweek, tạp chí và trang web tin tức hàng đầu, hợp tác với Statista, một công ty dữ liệu người tiêu dùng và thị trường, công bố danh sách Bệnh viện Tốt nhất Thế giới hàng năm của họ.
Ủy ban hỗn hợp quốc tế (JCI)
Tiêu chuẩn quốc tế về sự xuất sắc

 

Bumrungrad là bệnh viện đầu tiên ở Châu Á được công nhận bởi Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế (JCI), tổ chức hàng đầu thế giới về công nhận chăm sóc sức khỏe. Với hơn 350 tiêu chuẩn về các tiêu chuẩn quốc tế được yêu cầu, việc công nhận kiểm tra mọi khía cạnh từ vệ sinh phẫu thuật và quy trình gây mê đến chứng chỉ của nhân viên y tế và các vấn đề chính sách y tế. Được JCI công nhận lần đầu tiên vào năm 2002, Bumrungrad đã đạt được chứng nhận năm lần liên tiếp kể từ đó.
Chứng nhận chăm sóc sức khỏe toàn cầu (GHA)

 

Bệnh viện Bumrungrad là bệnh viện ĐẦU TIÊN bên ngoài Hoa Kỳ được Chương trình Công nhận Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu (GHA) công nhận kể từ Năm 2017.
Tuân thủ Hướng dẫn GHA COVID-19 cho các Chương trình Du lịch Y tế

 

Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad là bệnh viện đầu tiên trên thế giới được trao Chứng nhận Phù hợp với Sự phù hợp của COVID-19 về các Chương trình Du lịch Y tế.
Chứng nhận bệnh viện (A-HA)

 

Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Bumrungrad là bệnh viện đầu tiên ở Thái Lan đạt Chứng nhận Bệnh viện Tiên tiến (A-HA) từ Viện Kiểm định Chăm sóc Sức khỏe vào năm 2016. Chúng tôi cũng là tổ chức chăm sóc sức khỏe duy nhất nhận được sự công nhận từ Công chúa Hoàng gia Soamsawali Phravararajatinuddamatu tại HA National hàng năm Diễn đàn lần thứ 17. Viện Kiểm định Chăm sóc sức khỏe tự nguyện kiểm tra các bệnh viện ngoài ngành, kiểm tra cách thức hoạt động của mỗi bệnh viện và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế do Hoa Kỳ và Canada đề ra. Bumrungrad vinh dự được công nhận bởi Viện kiểm định chăm sóc sức khỏe.

OTB: Giải thưởng Phim quốc tế hay nhất 2022

 

Nhà nghiên cứu bệnh học, phim dựa trên những câu chuyện có thật. Gặp gỡ câu chuyện của một người quan trọng đằng sau hậu trường điều trị ung thư mà bạn có thể chưa biết trước đây. Phim ngắn này đã nhận được giải thưởng đặc biệt để công nhận sự xuất sắc trong lĩnh vực làm phim. Được quốc tế công nhận dành cho các bộ phim độc lập, OTB là giải thưởng trực tuyến hàng tháng công nhận các tác phẩm xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.