Bệnh viện quốc tế Bumrungrad

Trung tâm Bệnh Tiêu hoá
Trung tâm Bệnh Tiêu hoá

Trung tâm bệnh Tiêu hoá tại Bệnh viện quốc tế Bumrungrad cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ chăm sóc y tế và phẫu thuật hiện đại nhất; đã được công nhận, chủ yếu tập trung vào các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá

Đọc thêm >