Tuổi sinh học

Sự khác biệt giữa đồng hồ sinh học và tuổi sinh học
Sự khác biệt giữa đồng hồ sinh học và tuổi sinh học

Duy trì đồng hồ sinh học và tuổi sinh học tốt sẽ cho chúng ta một cuộc sống lâu dài và chất lượng. Vitallife sẵn sàng chăm sóc sức khỏe để bạn khỏe mạnh và trường thọ.

Đọc thêm >
Kiểm tra tuổi sinh học
Kiểm tra tuổi sinh học

Tuổi sinh học có thể được hiểu là tiêu chuẩn vàng của quá trình lão hóa được phát triển bằng cách đo dấu chân phân tử của nó. Được thể hiện theo cùng đơn vị như tuổi theo thời gian, năm, nó đưa ra cách tiếp cận cá nhân hóa hơn về tuổi thọ.

Đọc thêm >
Kiểm tra tuổi sinh học
Kiểm tra tuổi sinh học

Lộ trình được cá nhân hóa của bạn để tối ưu hóa việc chống lão hóa và cải thiện tuổi thọ. Đánh giá toàn diện này vượt xa tuổi theo thời gian của bạn, cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị về tuổi sinh học của bạn và các khuyến nghị có thể hành động để thúc đẩy việc tăng tuổi thọ

Đọc thêm >