Tầm nhìn / Sứ mệnh và Giá trị

Tầm nhìn / Sứ mệnh và Giá trị

Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện đẳng cấp thế giới với sự đổi mới vào năm 2022.


Tầm nhìn

 

Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện đẳng cấp thế giới với sự đổi mới vào năm 2022.

 

Sứ mệnh

 

Để cung cấp các trải nghiệm dịch vụ và lâm sàng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc hoạt động và thành lập nhóm chăm sóc xuyên ngành với chất lượng và dịch vụ chăm sóc nhân bản.

 

Những giá trị cốt lõi

 

·        Nhanh nhẹn

·        Sự đổi mới

·        Chăm sóc

 

Tuyên bố về An toàn của Bệnh nhân và Nhân viên

 

Mọi người tại Bệnh viện Bumrungrad có trách nhiệm đối với sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên của chúng tôi. Ban Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo cam kết an toàn. Nhóm Điều hành và Quản lý có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn và thực hiện các chương trình an toàn tại Bumrungrad; tuy nhiên, mọi người tại Bumrungrad đều phải chịu trách nhiệm về sự an toàn. An toàn là nỗ lực của cả nhóm, là cốt lõi của hoạt động kinh doanh của chúng tôi và là trọng tâm của sự thành công và khả năng cạnh tranh của chúng tôi.

 

Chúng tôi tin rằng:

 

1.         An toàn sẽ không bao giờ bị xâm phạm

2.         Tất cả các lỗi đều có thể phòng ngừa được.

3.         Đối với Bumrungrad, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên của chúng tôi.
Tuyên bố chất lượng

 

Bệnh viện Bumrungrad cam kết cung cấp các dịch vụ “Đẳng cấp Thế giới” bằng cách sử dụng các tiêu chí Nam châm và Chất lượng Quốc gia Malcolm Baldrige làm khuôn khổ để đạt được các mục tiêu hoạt động tổng thể của tổ chức chúng tôi. Chúng tôi đánh giá và xác nhận hiệu quả hoạt động của mình thông qua các tổ chức chứng nhận và công nhận được quốc tế công nhận như Joint Commission International (JCI), Hospital Accreditation (A-HA) và The College of American Pathologists (CAP) về An toàn & Chất lượng nhằm hướng tới sự xuất sắc của dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

 

Tuyên bố môi trường

 

Bumrungrad International cam kết bảo vệ môi trường toàn cầu và bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực duy trì và thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và chúng tôi tham gia vào các hoạt động hỗ trợ các nguyên tắc này.

 

Các Nguyên tắc Hướng dẫn Tuyên bố Môi trường

 

1.   Bệnh viện sẽ thiết lập các chính sách về môi trường, sức khỏe và an toàn tuân thủ các quy định của chính phủ và tiêu chuẩn thế giới và đảm bảo rằng. nhân viên và nhà thầu được giáo dục và đào tạo thích hợp về các chính sách này.

  1. 2.    Mọi nhân viên và nhà thầu trong khuôn viên Bệnh viện phải tuân theo các chính sách môi trường của Bệnh viện và báo cáo bất kỳ mối quan tâm nào về môi trường, sức khỏe hoặc an toàn cho ban quản lý để có những hành động thích hợp

    3.    Chúng tôi sẽ giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động của bệnh viện đối với các cộng đồng lân cận do các mối nguy tiềm ẩn như quản lý nước thải lây nhiễm, v.v.

    4.    Chúng tôi sẽ tôn trọng việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách tham gia vào hoạt động bảo tồn năng lượng, sáng kiến ​​và hỗ trợ tái chế vật liệu

    5.   Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt về việc Bệnh viện tuân thủ các chính sách về môi trường của chúng tôi và cố gắng không ngừng cải thiện môi trường.Tin liên quan

Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Được thành lập vào năm 1980, Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad là bệnh viện tiên phong trên toàn cầu trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới và hỗ trợ bệnh nhân quốc tế trong gần bốn thập kỷ. Nằm ở trung tâm của Bangkok, Thái Lan, một siêu đô thị quốc tế có biệt danh là “Thành phố của những thiên thần” và nổi tiếng với nền văn hóa hiếu khách đặc biệt và ẩm thực ngon.

Đọc thêm >
Thông tin về Bumrungrad
Thông tin về Bumrungrad

Bumrungrad mong muốn mang đến những trải nghiệm dịch vụ và lâm sàng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc hoạt động và thiết lập các nhóm chăm sóc xuyên ngành với chất lượng và dịch vụ chăm sóc nhân văn.

Đọc thêm >
Tầm nhìn / Sứ mệnh và Giá trị
Tầm nhìn / Sứ mệnh và Giá trị

Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện đẳng cấp thế giới với sự đổi mới vào năm 2022.

Đọc thêm >