Giải trình tự gen thế hệ mới

Giải trình tự gen thế hệ mới
Giải trình tự gen thế hệ mới

Một công cụ cho phép các bác sĩ chuyên khoa ung thư khám phá các đột biến chức năng quan trọng, các thay đổi gen và sự tiến triển.

Đọc thêm >