Bệnh đa xơ cứng

Trao quyền cho cuộc sống vào Ngày Đa xơ cứng Thế giới – I Connect, We Connect
Trao quyền cho cuộc sống vào Ngày Đa xơ cứng Thế giới – I Connect, We Connect

Ngày Đa xơ cứng Thế giới là một chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 hàng năm, nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu về tác động của bệnh đa xơ cứng (MS) đối với các cá nhân và gia đình của họ.

Đọc thêm >